Have a question?
Message sent Close

Wider World

Wider World нь өсвөр үеийнхний англи хэлний мэдлэг, ур чадварыг хөгжүүлж, тэднийг өвөрмөц сорилт, боломж, хөгжил дэвшлээр дүүрэн 21-р зууны өнөө даяарчлагдсан нийгэмд хөл нийлүүлэх, мэдлэг боловсролтой дэлхийн иргэн болж төлөвшүүлэхэд чиглэн, тусгайлан бүтээгдсэн хөтөлбөр юм. 

Сургуулийн хувьд сурагчдаа амжилттай Англи хэл сурахад нь туслах, хэрхэн суралцаж байгааг хянах цогц хөтөлбөр юм.
 
Багшийн хувьд сурах бичгээс гадна нэмэлтээр хангасан сургалтын материалыг ашиглаж, явцыг хянах үнэлгээ хийх, сурагчдаа амжилттай суралцахад туслах Английн шилдэг сурах бичиг юм.

ДАВУУ ТАЛ 

 • Дунд ангийн Англи хэлний цогц хөтөлбөр
 • 5-9-р ангийн сурагчдад зориулсан
 • 5 түвшинтэй/ A1- B1+ хүртэл
 • BBC- тэй хамтарч хийсэн Англи хэлний шилдэг сурах бичиг нь сурагчдад мэдлэг, чадвар, дадлагыг зэрэг авахад чиглэсэн.
 
 • Видео, сэтгэлгээ хөгжүүлэх олон янзын дасгалууд хичээлийг улам сонирхолтой болгоно.
 • 21-р зууны чадваруудыг эзэмшихэд туслана.
 • Аливаа шалгалтын бэлтгэл суурь болж өгнө.
 • Ухаалаг самбар дээр ашиглах, эсвэл дэлгэцээр хичээл заах тусгай аппликэйшнтэй.

ХӨТӨЛБӨРТ ЮУ БАГТСАН БЭ?

 • Багшийн сургалт (тухайн хөтөлбөрийг хэрхэн заах, сургалтын онлайн платформ хэрхэн ашиглах, анги үүсгэх, даалгавар өгөх, үнэлэх гэх мэт)
 • Сурагчийн сурах бичгийн багц+онлайн эрхтэй.
 • Үнэлгээ (сурагчийн түвшин тогтоох үнэлгээ)
 • Багшийн гарын авлага (хичээлийн төлөвлөгөө, хичээл заах гарын авлага)
 • Багшийн хичээл заах онлайн платформ (Танхимд проектор эсвэл ухаалаг самбар, мөн онлайнаар заах хэрэгсэл. Бүх хичээл заах төлөвлөгөөг мин-аар гаргаж өгсөн байгаа)
 • Тестийн сан (сурах бичгийн хичээл бүрээр, явцын, эцсийн гэх мэт)
 • Тест боловсруулах программ (сурах бичгийн тодорхой хичээлийг зааж өгснөөр тус программ тестийг таньд болосвруулж гаргаж өгнө)
 • Бусад олон нэмэлт гарын авлага, материалууд
 • Заах аргазүйн болон мэргэжил дээшлүүлэх тасралтгүй үнэгүй сургалтыг цаг алдалгүй авах боломж
Enrolled: 34 students
Duration: 10 hours
Lectures: 7
Video: 9 hours
Level: Advanced

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed