Have a question?
Message sent Close

English code

English Code бол Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн сурагчдад зориулсан төгс шийдэл юм. 

Энэхүү хөтөлбөрөөр дамжуулан багш сурагчдад STEAM боловсрол кодын анхан шатны мэдлэг, ирээдүйн ур чадваруудад суралцах бөгөөд дэлхийн иргэн болоход бэлтгэгдэнэ. 

ДАВУУ ТАЛ: 

 • Шинэ инновац, шилдэг бүтээлийг шалгаруулдаг ELTON шагналд нэр дэвшсэн хөтөлбөр. 
 • Орчин үеийн англи хэл сурах, сургах хэрэгцээ шаардлага, насны онцлогт хамгийн сайн тохирсон агуулга, аргазүйтэй. 
 • Сурагчид STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Maths) мэдлэгийг бүтээлч даалгавар, судлагаа, төсөл, туршилт хийх замаар англи хэл сурангаа эзэмшинэ
 • Дэлхийн иргэн болох, ирээдүйн ур чадваруудыг хөтөлбөрийн дагуу эзэмшинэ. 
 • 7 түвшинтэй ба 1-6 дугаар ангийн англи хэлний хөтөлбөрийн агуулгыг бүрэн хангасан

ХӨТӨЛБӨРТ ЮУ БАГТСАН БЭ?

 • Багшийн сургалт (тухайн хөтөлбөрийг хэрхэн заах, сургалтын онлайн платформ хэрхэн ашиглах, анги үүсгэх, даалгавар өгөх, үнэлэх гэх мэт)
 • Сурагчийн сурах бичгийн багц+онлайн эрхтэй.
 • Үнэлгээ (сурагчийн түвшин тогтоох үнэлгээ)
 • Багшийн гарын авлага (хичээлийн төлөвлөгөө, хичээл заах гарын авлага)
 • Багшийн хичээл заах онлайн платформ (Танхимд проектор эсвэл ухаалаг самбар, мөн онлайнаар заах хэрэгсэл. Бүх хичээл заах төлөвлөгөөг мин-аар гаргаж өгсөн байгаа)
 • Тестийн сан (сурах бичгийн хичээл бүрээр, явцын, эцсийн гэх мэт)
 • Тест боловсруулах программ (сурах бичгийн тодорхой хичээлийг зааж өгснөөр тус программ тестийг таньд болосвруулж гаргаж өгнө)
 • Бусад олон нэмэлт гарын авлага, материалууд
 • Заах аргазүйн болон мэргэжил дээшлүүлэх тасралтгүй үнэгүй сургалтыг цаг алдалгүй авах боломж
Enrolled: 34 students
Duration: 10 hours
Lectures: 7
Video: 9 hours
Level: Advanced

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed