Хэнтий аймгийн багш, сурагчид англи хэлний түвшнээ олон улсад баталгаажууллаа

Pearson English International Certificate шалгалт нь жилдээ 7 удаа зохион байгууллагддаг бөгөөд дэлхийн 40 гаруй улсын Засгийн газар, боловсролын яам, бизнесийн салбарыхан болон их дээд сургуулиудад хүлээн зөвшөөрөгдсөн.

`

Хэнтийн аймгийн “Бэрх” олон улсын дунд сургуулийн багш болон сурагчид англи хэлний түвшнээ олон улсад баталгаажуулах шалгалт буюу Pearson English International Certificate-ийг (PEIC) өнгөрсөн зургаадугаар сард өгсөн. Нийт 14 багш, 103 сурагч өгсөн тус шалгалтыг 14 багш 86 сурагч амжилттай өгч, англи хэлний түвшнээ баталгаажуулж, олон улсын хугацаагүй сертификаттай боллоо.

Сертификатыг Pearson-ий Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгчийн газар болон шалгалтын төв IEDC нь хичээлийн шинэ жил эхэлмэгц багш болон сурагчдад гардуулан өгнө.

“Бэрх” олон улсын дунд сургууль нь 2022 онд Pearson English -ийг сургалтын хөтөлбөртөө нэвтрүүлсэн бөгөөд “High note” сурах бичгийг ашигладаг билээ.

Pearson English International Certificate шалгалт нь жилдээ 7 удаа зохион байгууллагддаг бөгөөд дэлхийн 40 гаруй улсын Засгийн газар, боловсролын яам, бизнесийн салбарыхан болон их дээд сургуулиудад хүлээн зөвшөөрөгдсөн.