Нийслэлийн ЕБС-ийн англи хэлний заах аргазүйн нэгдлийн ахлах багш нарт "Pearson English" хөтөлбөрийг танилцууллаа
Нийслэлийн ЕБС-ийн захирлуудад "Pearson English" хөтөлбөрийг танилцууллаа
"Inspire me festival-2023"-д оролцлоо

Pearson - ны тухай

We add life to a lifetime of learning.

Бид дижитал сургалтын эрч хүчтэй, баяжуулах туршлагыг өргөн хүрээнд бий болгосноор бүх оролцогч талуудад үнэ цэнийг бий болгодог. Бидний хийж буй бүх зүйлийн гол цөм нь хэрэглэгч учраас бид урьд өмнөхөөсөө илүү олон хүмүүст тэдний төсөөлж буй амьдралыг ойлгоход нь тусалж байна.

160 m

Users of our products and services in 2022

£ 5 tn

The global learning market

c.200

Countries where we have a presence

20 k+

Pearson employees globally

Бидний хэрэгжүүлж байгаа "Pearson" хөтөлбөрүүд

Play Video

ДИЖИТАЛ ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮНИЙГ АШИГЛАЖ, ҮР ДҮНТЭЙ СУРАЛЦЪЯ

Play Video

Pearson English | Pilot implementation report

Be yourself

in english.

Don't miss out

Sign up for our newsletter to stay in the loop