PEARSON-ИЙН АНГЛИ ХЭЛ, IT ХӨТӨЛБӨР МОНГОЛ УЛСАД ХЭРЭГЖИЖ ЭХЭЛЛЭЭ
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ОЛОН УЛСЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨВИЙН БАГШ НАР СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА
ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖУУД ОЛОН УЛСЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨВИЙН ЭРХИЙН СЕРТИФИКАТАА ГАРДАН АВЛАА
UFE officially obtains its PEARSON BTEC program certificate

Pearson - ны тухай

We add life to a lifetime of learning.

Бид дижитал сургалтын эрч хүчтэй, баяжуулах туршлагыг өргөн хүрээнд бий болгосноор бүх оролцогч талуудад үнэ цэнийг бий болгодог. Бидний хийж буй бүх зүйлийн гол цөм нь хэрэглэгч учраас бид урьд өмнөхөөсөө илүү олон хүмүүст тэдний төсөөлж буй амьдралыг ойлгоход нь тусалж байна.

160 m

Users of our products and services in 2022

£ 5 tn

The global learning market

c.200

Countries where we have a presence

20 k+

Pearson employees globally

Бидний хэрэгжүүлж байгаа "Pearson" хөтөлбөрүүд

Play Video

ДИЖИТАЛ ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮНИЙГ АШИГЛАЖ, ҮР ДҮНТЭЙ СУРАЛЦЪЯ

Play Video

Pearson Purpose | Our Values, Zerin's Story

Be yourself

in english.

Don't miss out

Sign up for our newsletter to stay in the loop